H&M BLAZER

This is my favorite blazer. I bought it 4 years ago at H&M. The color is awesome, because it fits with everything. This time I combine it with all black: black shirt from Zara, black pants from Zara, and my new shoes from Zara. 😀 I would like to inform you that I was in the newest January edition of the most popular fashion magazine UNIQUE titled ” The closet of a fashion blogger “. You can buy it at every store, and it cost 90 ден. Next post will be more about that. My Facebook Fan Page: FASHION & COUTURE FAN PAGE
Оваа е моето омилено сако. Го купив пред 4 години во H&M. Бојата е прекрасна, се вкопува со се. Овој пат го искомбинирав со ” All black “: црна кошула од Zara, црни панталони од Zara, и моите нови чевли од Zara :D. Сакам да ве информирам дека излегов во најновиот Јануарски број на најчитаното модно списание UNIQUE со тема ” Плакарот на една блогерка “.Можете да го купите во секоја продавница или трафика , и чини 90 денари. Во наредниот пост повеќе за тоа. Мојата Facebook Fan Page: FASHION & COUTURE FAN PAGE

Blazer- H&M, Pants- Zara, Shirt- Zara, Bag- Zara, Shoes- Zara, Belt- Fashion Guide MK